ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประสานความร่วมือในอุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4/2557

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประสานความร่วมือในอุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4/2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมแ..
อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์งาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณนาวณัฐริกางสา ท่าดีนายนิติ ชุมแวงวาปี   (สำรอง)นางสาวอพิรมณ์ฤดี ปลอดภัย   (สำรอง)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูลนางสาวภัทราพร อินรินทร์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไม่มีผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (..
อ่านรายละเอียด

อ่านข่าวทั้งหมด
สถิติการเยี่ยมชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 114,003
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 123
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม : 3