ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


ประชุมเรื่องการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับองค์การระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุม สป. 1 ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและควา..
อ่านรายละเอียด

ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2557การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม สป.1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี นายวิเชียร ชวลิตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม..
อ่านรายละเอียด

อ่านข่าวทั้งหมด

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดภายหลังเป็นประธานประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับองค์การระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อาทิ โครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้า..
อ่านรายละเอียด

ดส.ลุยปราบค้าประเวณี ปรับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวสายตรวจระวังภัย : ดส.ลุยปราบค้าประเวณี ปรับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว : โดย...กิตติพงษ์ มณีฤทธิ์ ปัญหาการค้าประเวณีนั้นจัดเป็นปัญหาหนึ่งที่ยังคงฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และนับวันยิ่งจะทวีความ..
อ่านรายละเอียด

อ่านข่าวทั้งหมด
สถิติการเยี่ยมชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 117,997
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 3
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม : 1