ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม..
อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประสานความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่๑/๒๕๕๘ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี นางเสาวนีย์ โขมพัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและควา..
อ่านรายละเอียด

อ่านข่าวทั้งหมด

การบุกจับผู้ต้องหาเครือข่ายค้ามนุษย์ หลอกคนไปเป็นทาสเรือประมงในต่างประเทศ เป็นความร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐจากทุกภาคส่วน สื่อไทยรัฐก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหากลุ่มนี้ ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากราย..
อ่านรายละเอียด

ฉุดสถานการณ์บทบรรณาธิการนับจากไทยถูกสหรัฐอเมริกาประกาศลดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยไปอยู่กลุ่มที่ 3 หรือ Tier 3 หรือระดับต่ำที่สุดในปีก่อนขณะนี้รัฐบาลมีเวลา 3 เดือนเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือ "ทิปรีพอร์ต" ฉบับใหม่ สรุปความคืบหน้าส..
อ่านรายละเอียด

อ่านข่าวทั้งหมด
สถิติการเยี่ยมชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 134,974
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 7
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม : 1