ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุม สป.๑ ชั้น ๘ กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมสุษย์ โดยมี นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็..
อ่านรายละเอียด

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สป.๑ ชั้น ๘ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในที่ประชุม..
อ่านรายละเอียด

อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานทั่วโลกเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในปี 2010 เพียงไม่กี่เดือนสั้น ๆ ของการครบรอบปีที่สิบของการยอมรับของการค้ามนุษย์พิธีสาร, สมาชิกต่ออายุมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการค้ามนุษย์โดยการนำสหประชาชาติแผนปฏิบัติการโลกเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ที่มีอยู่ ในมติสมัช..
อ่านรายละเอียด

Child trafficking on the rise: UN VIENNA - One in three victims of human trafficking worldwide is a child, many of them subject to sexual exploitation or forced labour, a UN report said Monday. Overall, child trafficking has increased five percent si..
อ่านรายละเอียด

อ่านข่าวทั้งหมด
สถิติการเยี่ยมชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 123,581
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 258
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม : 3