มัลติมีเดีย   วีดีโอทั่วไป


VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)

ผู้ชม : 895 ครั้ง
เมื่อวันที่: 12 มิ.ย. 2558

การมอบนโยบายเรื่องระบบติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด

ผู้ชม : 1,443 ครั้ง
เมื่อวันที่: 05 ส.ค. 2557

สัมภาษณ์เหยื่อ(บังคับใช้แรงงาน)

ผู้ชม : 1,523 ครั้ง
เมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2555


สัมภาษณ์เหยื่อ(ค้าประเวณี)

ผู้ชม : 1,512 ครั้ง
เมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2555

สัมภาษณ์เหยื่อ(ขอทาน)

ผู้ชม : 1,221 ครั้ง
เมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2555

เชิญชวนต่อต้านการค้ามนุษย์

ผู้ชม : 2,002 ครั้ง
เมื่อวันที่: 18 ส.ค. 2554


รณณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

ผู้ชม : 1,046 ครั้ง
เมื่อวันที่: 18 ส.ค. 2554

Page      | 1 |